PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJRA
(2015/2016. tanév)
Az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány Kuratóriuma
„Klatsmányi Tibor-Varga László”
ösztöndíjpályázatot hirdet
a Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

Pályázhatnak:
- az Építőmérnöki Alapképzési Szak BSC hallgatói
- az Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszak MSC hallgatói.

Pályázati feltételek:
- legalább két eredményesen lezárt aktív félév (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozólag)
- a pályázónak a pályázat benyújtásának idıpontjában még legalább 2 aktív féléve van hátra tanulmányaiból (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás )
- kiemelkedı tanulmányi eredmény igazolása, a bírálati szempont az „ösztöndíj index” mértéke kerül figyelembevételre (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozóan)
- hallgatói jogviszony igazolása a 2015/2016. első félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
- nyelvismeret igazolása (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolat)
- TDK tevékenység,szakmai ill. közéleti tevékenység (Igazolás módja: szakmai önéletrajz)
- írásos tanszékvezetıi ajánlás


A pályázatot 2 hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj összege 25.000.- Ft/hó. Az ösztöndíj 10 hónapra szól, 2015. szeptember 1-tıl 2016. június 30-ig. A díj 2015 októberében ünnepélyes keretek között kerül átadársa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2015. szeptember 25. 16:00 óra.

A benyújtás módja:
- postai úton: Universitas-Győr Alapítvány, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
- személyesen: Universitas Papír és Könyvesbolt (InnoShare épület földszint)
A borítékra a feladó nevét, címét fel kell tünteni és a borítékra rá kell írni: „Klatsmányi-Varga ösztöndíjpályázat”.
A pályázatoknál hiánypótlási lehetıség nincs, a beérkezési határidı után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetőség.
A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://universitas.sze.hu oldalról az Aktuális Pályázatok menüből.
A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat.
A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2015. október 8-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertesekkel ösztöndíj-szerződést köt.

Mellékletek:

- pályázati felhívás

- pályázati adatlap


Győr, 2015. szeptember 10.


UNIVERSITAS-GYŐR Alapítvány

Nem találhatóak hírek!

Galéria

Eseménynaptár

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Finanszírozási forma módosítására jelentkezés 2017. április 24. - 2017. április 29.
Munkaszüneti nap 2017. május 1.
Munka ünnepe 2017. május 1.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2017. május 1. - 2017. május 15.
Elektronikus ZH nap 2017. május 3.
Elektronikus ZH nap 2017. május 5.