PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZJA 1% FORRÁSÚ HALLGATÓI

ÖSZTÖNDÍJRA

(2014/2015. tanév)

Az UNIVERSITAS-Gyır Alapítvány Kuratóriuma

ösztöndíjpályázatot hirdet

a Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

Pályázati feltételek:

- legalább két eredményesen lezárt aktív félév, (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index

másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozólag)

- kiemelkedı tanulmányi eredmény igazolása, (utolsó két lezárt félév legalább 4,0 közös átlagú) a bírálati szempont az „ösztöndíj index” mértéke kerül figyelembevételre (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozóan)

- hallgatói jogviszony igazolása a 2014/2015. tanév elsı félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)

- nyelvismeret igazolása (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány másolat)

- kiemelkedı tudományos vagy mővészeti tevékenység (Igazolás módja: alátámasztó dokumentumok benyújtása pl.: TMDK oklevél, szakmai önéletrajz)

- szakvezetıi ajánlás

A pályázatot 20 hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj összege 20.000.- Ft/hó. Az ösztöndíj 10 hónapra szól, 2014. szeptember 1-tıl 2015. június 30-ig. A pályázatok beérkezésének határideje 2014. szeptember 26. 16:00 óra.

A benyújtás módja:

- postai úton: Universitas-Gyır Alapítvány, 9026 Gyır, Egyetem tér 1.

- személyesen: Universitas Papír és Könyvesbolt (InnoShare épület földszint)

A borítékra a feladó nevét, címét fel kell tünteni és a borítékra rá kell írni: „SZJA 1% ösztöndíjpályázat”.

A pályázatoknál hiánypótlási lehetıség nincs, a beérkezési határidı után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetıség.

A pályázati felhívás és adatlap letölthetı a http://universitas.sze.hu oldalról az Aktuális Pályázatok menübıl.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. .

A bíráló bizottság elınyben részesíti azok pályázatát, akik a hallgatói tanulmányi ösztöndíjon kívül más ösztöndíjban nem részesülnek.

A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2014. október 10-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertesekkel ösztöndíj-szerződést köt.

A pályázati adatlap ide kattintve letölthető.

Nem találhatóak hírek!

Galéria

Eseménynaptár

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Finanszírozási forma módosítására jelentkezés 2017. április 24. - 2017. április 29.
Munkaszüneti nap 2017. május 1.
Munka ünnepe 2017. május 1.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2017. május 1. - 2017. május 15.
Elektronikus ZH nap 2017. május 3.
Elektronikus ZH nap 2017. május 5.