„Gardó Sándor díj”pályázati felhívás 2015/2016 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJRA
(2015/2016. tanév)
Dr. Walawska Joanna, mint Alapító
és az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány Kuratóriuma
ösztöndíjpályázatot hirdet
„Gardó Sándor díj” elnyerésére.

Pályázhatnak: a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet ápolás és betegápolás szak szülésznő szakirányos nappali tagozatos hallgatói.


Pályázati feltételek:
- legalább két eredményesen lezárt aktív félév, utolsó két lezárt félév legalább 4,0 feletti
átlagú (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre
vonatkozólag)
- a pályázónak a pályázat benyújtásának idıpontjában még legalább 2 aktív féléve van hátra
tanulmányaiból (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
- hallgatói jogviszony igazolása a 2015/2016. tanév elsı félévére (Igazolás módja: TO által
kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
- szakmai beszámoló elkészítése és benyújtása, amelyben a pályázó bemutatja a
szakmai tevékenységét és a pályájával kapcsolatos elképzelését


Bírálatnál előnyt jelent:
- egy vagy több közép- vagy felsıfokú nyelvvizsga megléte (Igazolás módja: nyelvvizsga
bizonyítvány(ok) másolata)
- az egyetemi közéletben való részvétel (Igazolás módja: írásos beszámoló)
A pályázatot 1 hallgató nyerheti el. Az egyszeri ösztöndíj összege 300.000.- Ft. A díj 2015 októberében kerül átadásra ünnepélyes keretek között.


A pályázatok beérkezésének határideje 2015. szeptember 25. 16:00 óra.


A benyújtás módja:
- postai úton: Universitas-Győr Alapítvány, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
- személyesen: Universitas Papír és Könyvesbolt (InnoShare épület földszint)
A borítékra a feladó nevét, címét fel kell tünteni és a borítékra rá kell írni: „Gardó Sándordíj”.


A pályázatoknál hiánypótlási lehetıség nincs, a beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetıség.


A pályázati felhívás és adatlap letölthetı a http://universitas.sze.hu oldalról az Aktuális Pályázatok menüből.A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. A bíráló bizottság elınyben részesíti azok pályázatát, akik a hallgatói tanulmányi ösztöndíjon kívül más ösztöndíjban nem részesülnek.


A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2015. október 8-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt.

Mellékletek:

- pályázati felhívás 

- pályázati adatlap


Gyır, 2015. szeptember 10.


Universitas-Győr Alapítvány

Nem találhatóak hírek!

Galéria

Eseménynaptár

Neptun leállás 2019. február 18. - 2019. február 19.
Hallgatói klubkoncert 2019. február 20. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. február 22. 13:30 - 2019. február 23. 18:30
MÉK Szalagavató 2019. február 23. 16:00 - 23:00
Winter Seminar 2019 2019. február 25. - 2019. március 1.
Szenátusi Ülés 2019. február 25. 14:00 - 17:00