„Gardó Sándor díj”pályázati felhívás 2015/2016 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJRA
(2015/2016. tanév)
Dr. Walawska Joanna, mint Alapító
és az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány Kuratóriuma
ösztöndíjpályázatot hirdet
„Gardó Sándor díj” elnyerésére.

Pályázhatnak: a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet ápolás és betegápolás szak szülésznő szakirányos nappali tagozatos hallgatói.


Pályázati feltételek:
- legalább két eredményesen lezárt aktív félév, utolsó két lezárt félév legalább 4,0 feletti
átlagú (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre
vonatkozólag)
- a pályázónak a pályázat benyújtásának idıpontjában még legalább 2 aktív féléve van hátra
tanulmányaiból (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
- hallgatói jogviszony igazolása a 2015/2016. tanév elsı félévére (Igazolás módja: TO által
kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
- szakmai beszámoló elkészítése és benyújtása, amelyben a pályázó bemutatja a
szakmai tevékenységét és a pályájával kapcsolatos elképzelését


Bírálatnál előnyt jelent:
- egy vagy több közép- vagy felsıfokú nyelvvizsga megléte (Igazolás módja: nyelvvizsga
bizonyítvány(ok) másolata)
- az egyetemi közéletben való részvétel (Igazolás módja: írásos beszámoló)
A pályázatot 1 hallgató nyerheti el. Az egyszeri ösztöndíj összege 300.000.- Ft. A díj 2015 októberében kerül átadásra ünnepélyes keretek között.


A pályázatok beérkezésének határideje 2015. szeptember 25. 16:00 óra.


A benyújtás módja:
- postai úton: Universitas-Győr Alapítvány, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
- személyesen: Universitas Papír és Könyvesbolt (InnoShare épület földszint)
A borítékra a feladó nevét, címét fel kell tünteni és a borítékra rá kell írni: „Gardó Sándordíj”.


A pályázatoknál hiánypótlási lehetıség nincs, a beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetıség.


A pályázati felhívás és adatlap letölthetı a http://universitas.sze.hu oldalról az Aktuális Pályázatok menüből.A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. A bíráló bizottság elınyben részesíti azok pályázatát, akik a hallgatói tanulmányi ösztöndíjon kívül más ösztöndíjban nem részesülnek.


A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2015. október 8-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt.

Mellékletek:

- pályázati felhívás 

- pályázati adatlap


Gyır, 2015. szeptember 10.


Universitas-Győr Alapítvány

Nem találhatóak hírek!

Galéria

Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00
Beszélgess Velem! - Média, tudás és műveltség 2018. október 29. 17:00 - 18:00