„Halbritter Mátyás díj” pályázat 2015/2016-os tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJRA
(2015/2016. tanév)
Halbritterné Dr. Raffai Judit, mint Alapító és az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány
Kuratóriuma
ösztöndíjpályázatot hirdet
„Halbritter Mátyás díj” elnyerésére.

Pályázhatnak: A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon a Gazdálkodási és menedzsment BA szak és a Kereskedelem és marketing BA szak nappali tagozatos hallgatói.


Pályázati feltételek:
- legalább négy eredményesen lezárt aktív félév (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozólag)
- hallgatói jogviszony igazolása a 2015/2016. tanév elsı félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
- egy vagy több közép-vagy felsıfokú nyelvvizsga megléte (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány(ok)másolata)
- szakmai beszámoló benyújtása a pályázó által végzett többlet tevékenységrıl (pl. TDK munka, tanszéki oktató vagy kutató munkában való részvétel, versenyeken való részvétel stb.) (Igazolás módja: szakmai beszámoló)


Bírálatnál előnyt jelent:
- szakkollégiumi tagság
- egyéb közéleti és/vagy önkéntes tevékenység
- valamilyen sportágban kiemelkedı teljesítmény
(igazolás módja: az elınyt jelentı szempont ismertetése, alátámasztó dokumentumok benyújtása pl.: szakkollégiumi tagság igazolása, sportegyesületi igazolás, írásos beszámoló, oktatói igazolás, HÖK igazolás stb.)


A pályázatot 1 hallgató nyerheti el. A díj egy Lebó Ferenc által készített és a névadót ábrázoló plakett, a névadó gondolatait tartalmazó esszé és 300.000 Ft egyszeri ösztöndíj.
A díj 2015 októberében kerül átadásra ünnepélyes keretek között.
A pályázatok beérkezésének határideje 2015. szeptember 25. 16:00 óra.


A benyújtás módja:
- postai úton: Universitas-Győr Alapítvány, 9026 Gyır, Egyetem tér 1.
- személyesen: Universitas Papír és Könyvesbolt (InnoShare épület földszint)
A borítékra a feladó nevét, címét fel kell tünteni és a borítékra rá kell írni: „Halbritter Mátyás díj”.


A pályázatoknál hiánypótlási lehetőség nincs, a beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetőség.
A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://universitas.sze.hu oldalról az Aktuális Pályázatok menüből.
A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. A bíráló bizottság előnyben részesíti azok pályázatát, akik a hallgatói tanulmányi ösztöndíjon kívül más ösztöndíjban nem részesülnek.


A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2015. október 8-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra
hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt.

Mellékletek:

- pályázati felhívás

- pályázati adatlap


Gyır, 2015. szeptember 10.


Universitas-Győr Alapítvány

Nem találhatóak hírek!

Galéria

Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00
Beszélgess Velem! - Média, tudás és műveltség 2018. október 29. 17:00 - 18:00