„Pannon-Work ösztöndíj” pályázat 2015/2016-os tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJRA
(2015/2016. tanév ıszi félév)
Az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány Kuratóriuma a
PANNON-WORK Iskolaszövetkezet
céltámogatásának köszönhetıen ösztöndíjpályázatot hirdet
a Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

Pályázhatnak: azok a nappali tagozatos hallgatók, akik a 2015/2016. tanév elsı félévében a Széchenyi István Egyetemre beiratkoztak és a Pannon-Work
Iskolaszövetkezetben tagsági jogviszonnyal rendelkeznek.

Pályázati feltételek:
- a legutolsó két félévben (2014/2015 tanév) legalább 55 teljesített kredit pont (Igazolás módja:TO által Neptunból nyomtatott index másolat a hivatkozott két félévre vonatkozólag)
- kiemelkedı tanulmányi eredmény igazolása, a bírálatnál az „ösztöndíj index” mértéke kerül figyelembevételre (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozóan)
- hallgatói jogviszony igazolása a 2015/2016. tanév elsı félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
- nyelvismeret igazolása (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány másolat)
- szövetkezeti tagsági jogviszony igazolása (Igazolás módja: Pannon-Work Iskolaszövetkezet által kiállított igazolás)
- tanulmányok melletti diákmunkák megnevezése (Igazolás módja: A Pannon Worknél végzett jelentısebb munkák felsorolása a pályázati adatlapon)

Bírálatnál előnyt jelent:
- szakmai ill. közéleti tevékenység (Igazolás módja: szakmai önéletrajz)
A pályázatot 8 hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj összege 10.000.- Ft/hó. Az ösztöndíj 5 hónapra szól, 2015. szeptember 1-től 2016. január 31-ig.
A pályázatok beérkezésének határideje 2015. szeptember 30. 16:00 óra.

A benyújtás módja:
- postai úton: Universitas-Győr Alapítvány, 9026 Gyır, Egyetem tér 1.
- személyesen: Universitas Papír és Könyvesbolt (InnoShare épület földszint)
A borítékra a feladó nevét, címét fel kell tünteni és a borítékra rá kell írni: „PANNON-WORK ösztöndíjpályázat”.
A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat.
A beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására illetve hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://universitas.sze.hu oldalról az Aktuális Pályázatok menübıl, ill. átvehető a Pannon-Work irodában.
A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2015. október 8-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertesekkel ösztöndíj-szerződést köt.

Mellékletek:

- pályázati felhívás

- pályázati adatlap 

 

Győr, 2015. szeptember 10.


UNIVERSITAS-GYŐR Alapítvány

Nem találhatóak hírek!

Galéria

Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00
Beszélgess Velem! - Média, tudás és műveltség 2018. október 29. 17:00 - 18:00