„Pannon-Work ösztöndíj” pályázat 2015/2016-os tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJRA
(2015/2016. tanév ıszi félév)
Az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány Kuratóriuma a
PANNON-WORK Iskolaszövetkezet
céltámogatásának köszönhetıen ösztöndíjpályázatot hirdet
a Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

Pályázhatnak: azok a nappali tagozatos hallgatók, akik a 2015/2016. tanév elsı félévében a Széchenyi István Egyetemre beiratkoztak és a Pannon-Work
Iskolaszövetkezetben tagsági jogviszonnyal rendelkeznek.

Pályázati feltételek:
- a legutolsó két félévben (2014/2015 tanév) legalább 55 teljesített kredit pont (Igazolás módja:TO által Neptunból nyomtatott index másolat a hivatkozott két félévre vonatkozólag)
- kiemelkedı tanulmányi eredmény igazolása, a bírálatnál az „ösztöndíj index” mértéke kerül figyelembevételre (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozóan)
- hallgatói jogviszony igazolása a 2015/2016. tanév elsı félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
- nyelvismeret igazolása (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány másolat)
- szövetkezeti tagsági jogviszony igazolása (Igazolás módja: Pannon-Work Iskolaszövetkezet által kiállított igazolás)
- tanulmányok melletti diákmunkák megnevezése (Igazolás módja: A Pannon Worknél végzett jelentısebb munkák felsorolása a pályázati adatlapon)

Bírálatnál előnyt jelent:
- szakmai ill. közéleti tevékenység (Igazolás módja: szakmai önéletrajz)
A pályázatot 8 hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj összege 10.000.- Ft/hó. Az ösztöndíj 5 hónapra szól, 2015. szeptember 1-től 2016. január 31-ig.
A pályázatok beérkezésének határideje 2015. szeptember 30. 16:00 óra.

A benyújtás módja:
- postai úton: Universitas-Győr Alapítvány, 9026 Gyır, Egyetem tér 1.
- személyesen: Universitas Papír és Könyvesbolt (InnoShare épület földszint)
A borítékra a feladó nevét, címét fel kell tünteni és a borítékra rá kell írni: „PANNON-WORK ösztöndíjpályázat”.
A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat.
A beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására illetve hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://universitas.sze.hu oldalról az Aktuális Pályázatok menübıl, ill. átvehető a Pannon-Work irodában.
A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2015. október 8-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertesekkel ösztöndíj-szerződést köt.

Mellékletek:

- pályázati felhívás

- pályázati adatlap 

 

Győr, 2015. szeptember 10.


UNIVERSITAS-GYŐR Alapítvány

Nem találhatóak hírek!

Galéria

Eseménynaptár

Neptun leállás 2019. február 18. - 2019. február 19.
Hallgatói klubkoncert 2019. február 20. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. február 22. 13:30 - 2019. február 23. 18:30
MÉK Szalagavató 2019. február 23. 16:00 - 23:00
Winter Seminar 2019 2019. február 25. - 2019. március 1.
Szenátusi Ülés 2019. február 25. 14:00 - 17:00