"Pannon-Work" ösztöndíj pályázat 2016 tavasz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJRA
(2015/2016. tanév tavaszi félév)


Az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány Kuratóriuma a PANNON-WORK Iskolaszövetkezet céltámogatásának köszönhetıen ösztöndíjpályázatot hirdet a Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

Pályázhatnak: azok a nappali tagozatos hallgatók, akik a 2015/2016. tanév második félévében a Széchenyi István Egyetemre beiratkoztak és a Pannon-Work Iskolaszövetkezetben tagsági jogviszonnyal rendelkeznek.

Pályázati feltételek:
- a legutolsó két félévben (2014/2015 tanév tavaszi félév és 2015/2016 tanév ıszi félév)
legalább 55 teljesített kredit pont (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index másolat a hivatkozott két félévre vonatkozólag)
- kiemelkedı tanulmányi eredmény igazolása, a bírálatnál az „ösztöndíj index” mértéke kerül
figyelembevételre (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozóan)
- hallgatói jogviszony igazolása a 2015/2016. tanév második félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
- nyelvismeret igazolása (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány másolat)
- szövetkezeti tagsági jogviszony igazolása (Igazolás módja: Pannon-Work Iskolaszövetkezet által kiállított igazolás)
- tanulmányok melletti diákmunkák megnevezése (Igazolás módja: A Pannon Worknél végzett
jelentısebb munkák felsorolása a pályázati adatlapon)

Bírálatnál előnyt jelent:
- szakmai ill. közéleti tevékenység (Igazolás módja: szakmai önéletrajz)

A pályázatot 4 hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj összege 10.000.- Ft/hó. Az ösztöndíj 5
hónapra szól, 2016. február 1-től 2016. június 30-ig.

A pályázatok beérkezésének határideje 2016. február 16. 16:00 óra.

A benyújtás módja:
- postai úton: Universitas-Győr Alapítvány, 9026 Gyır, Egyetem tér 1.
- személyesen: Universitas Papír és Könyvesbolt (InnoShare épület földszint)
A borítékra a feladó nevét, címét fel kell tüntetni és a borítékra rá kell írni: „PANNON-WORK
ösztöndíjpályázat”.
A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat.
A beérkezési határidı után érkezett pályázatok elbírálására illetve hiánypótlásra nincs
lehetőség.
A pályázati felhívás és adatlap letölthetı a http://universitas.sze.hu oldalról az Aktuális Pályázatok menüből, ill. átvehetı a Pannon-Work irodában.
A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2016. február 23-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra
hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti és a nyertesekkel ösztöndíj-szerzıdést
köt.

A pályázati adatlap ide kattintva letölthető.

Győr, 2016. január 20.
UNIVERSITAS-GYŐR Alapítvány

Nem találhatóak hírek!

Galéria

Eseménynaptár

Neptun leállás 2019. február 18. - 2019. február 19.
Hallgatói klubkoncert 2019. február 20. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. február 22. 13:30 - 2019. február 23. 18:30
MÉK Szalagavató 2019. február 23. 16:00 - 23:00
Winter Seminar 2019 2019. február 25. - 2019. március 1.
Szenátusi Ülés 2019. február 25. 14:00 - 17:00