SZJA 1% pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZJA 1% FORRÁSÚ HALLGATÓI

ÖSZTÖNDÍJRA

(2014/2015. tanév)

Az UNIVERSITAS-Gyır Alapítvány Kuratóriuma

ösztöndíjpályázatot hirdet

a Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

Pályázati feltételek:

- legalább két eredményesen lezárt aktív félév, (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index

másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozólag)

- kiemelkedı tanulmányi eredmény igazolása, (utolsó két lezárt félév legalább 4,0 közös átlagú) a bírálati szempont az „ösztöndíj index” mértéke kerül figyelembevételre (Igazolás módja: TO által Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozóan)

- hallgatói jogviszony igazolása a 2014/2015. tanév elsı félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)

- nyelvismeret igazolása (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány másolat)

- kiemelkedı tudományos vagy mővészeti tevékenység (Igazolás módja: alátámasztó dokumentumok benyújtása pl.: TMDK oklevél, szakmai önéletrajz)

- szakvezetıi ajánlás

A pályázatot 20 hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj összege 20.000.- Ft/hó. Az ösztöndíj 10 hónapra szól, 2014. szeptember 1-tıl 2015. június 30-ig. A pályázatok beérkezésének határideje 2014. szeptember 26. 16:00 óra.

A benyújtás módja:

- postai úton: Universitas-Gyır Alapítvány, 9026 Gyır, Egyetem tér 1.

- személyesen: Universitas Papír és Könyvesbolt (InnoShare épület földszint)

A borítékra a feladó nevét, címét fel kell tünteni és a borítékra rá kell írni: „SZJA 1% ösztöndíjpályázat”.

A pályázatoknál hiánypótlási lehetıség nincs, a beérkezési határidı után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetıség.

A pályázati felhívás és adatlap letölthetı a http://universitas.sze.hu oldalról az Aktuális Pályázatok menübıl.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. .

A bíráló bizottság elınyben részesíti azok pályázatát, akik a hallgatói tanulmányi ösztöndíjon kívül más ösztöndíjban nem részesülnek.

A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2014. október 10-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertesekkel ösztöndíj-szerződést köt.

A pályázati adatlap ide kattintve letölthető.

Nem találhatóak hírek!

Galéria

Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00
Beszélgess Velem! - Média, tudás és műveltség 2018. október 29. 17:00 - 18:00