Waberer's ösztöndíj pályázati felhívás 2016 tavasz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJRA
(2015/2016. tanév tavaszi félév)
Az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány Kuratóriuma a
WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt.
céltámogatásának köszönhetıen ösztöndíjpályázatot hirdet
a Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

Pályázhatnak:
a Közlekedésmérnök Szak BSc.
- Logisztikai rendszerek szakirány
- Csomagolási szakirány
a Mőszaki Menedzser Szak BSc.
- Logisztikai és Közlekedési szakirány
a Logisztikai mérnök Szak BSc.
- Csomagolási szakirány
- Szállítási szakirány
a Logisztikai mérnök MSc.
a Logisztikai menedzsment Msc hallgatói.
Pályázati feltételek, bírálati szempontok:
- teljesített 90 kredit pont a BSc. szakon illetve teljesített 30 kredit pont az MSc. szakon (TO által Neptun-ból nyomtatott index másolat valamennyi lezárt félévre vonatkozólag)
- hallgatói jogviszony igazolása a 2015/2016. tanév második félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
- nyelvismeret igazolása (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata)
- TDK tevékenység , valamint szakmai ill. közéleti tevékenység (Igazolás módja: szakmai önéletrajz)
A pályázatot 10 hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj összege 30.000.- Ft/hó. Az ösztöndíj 5 hónapra szól, 2016. február 1-től 2016. június 30-ig.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. március 1. 12: 00 óra.
A benyújtás módja:
- postai úton: Universitas-Győr Alapítvány, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
- személyesen: Universitas Papír és Könyvesbolt (InnoShare épület földszint)
A borítékra a feladó nevét, címét fel kell tüntetni és a borítékra rá kell írni: „WABERER’S ösztöndíjpályázat”.
A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat.
A beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására illetve hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://universitas.sze.hu oldalról az Aktuális Pályázatok menüből.
A bíráló bizottság előnyben részesíti azok pályázatát, akik a hallgatói tanulmányi ösztöndíjon kívül más ösztöndíjban nem részesülnek.
A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2016. március 5-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti és a nyertesekkel ösztöndíj-szerződést köt.

A pályázati adatlap ide kattintva letölhető.

Győr, 2016. február 18.
UNIVERSITAS-GYŐR Alapítvány Kuratóriuma

Nem találhatóak hírek!

Galéria

Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00
Beszélgess Velem! - Média, tudás és műveltség 2018. október 29. 17:00 - 18:00