Waberer's ösztöndíj pályázati felhívás 2016 tavasz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJRA
(2015/2016. tanév tavaszi félév)
Az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány Kuratóriuma a
WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt.
céltámogatásának köszönhetıen ösztöndíjpályázatot hirdet
a Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

Pályázhatnak:
a Közlekedésmérnök Szak BSc.
- Logisztikai rendszerek szakirány
- Csomagolási szakirány
a Mőszaki Menedzser Szak BSc.
- Logisztikai és Közlekedési szakirány
a Logisztikai mérnök Szak BSc.
- Csomagolási szakirány
- Szállítási szakirány
a Logisztikai mérnök MSc.
a Logisztikai menedzsment Msc hallgatói.
Pályázati feltételek, bírálati szempontok:
- teljesített 90 kredit pont a BSc. szakon illetve teljesített 30 kredit pont az MSc. szakon (TO által Neptun-ból nyomtatott index másolat valamennyi lezárt félévre vonatkozólag)
- hallgatói jogviszony igazolása a 2015/2016. tanév második félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
- nyelvismeret igazolása (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata)
- TDK tevékenység , valamint szakmai ill. közéleti tevékenység (Igazolás módja: szakmai önéletrajz)
A pályázatot 10 hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj összege 30.000.- Ft/hó. Az ösztöndíj 5 hónapra szól, 2016. február 1-től 2016. június 30-ig.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. március 1. 12: 00 óra.
A benyújtás módja:
- postai úton: Universitas-Győr Alapítvány, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
- személyesen: Universitas Papír és Könyvesbolt (InnoShare épület földszint)
A borítékra a feladó nevét, címét fel kell tüntetni és a borítékra rá kell írni: „WABERER’S ösztöndíjpályázat”.
A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat.
A beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására illetve hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://universitas.sze.hu oldalról az Aktuális Pályázatok menüből.
A bíráló bizottság előnyben részesíti azok pályázatát, akik a hallgatói tanulmányi ösztöndíjon kívül más ösztöndíjban nem részesülnek.
A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2016. március 5-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti és a nyertesekkel ösztöndíj-szerződést köt.

A pályázati adatlap ide kattintva letölhető.

Győr, 2016. február 18.
UNIVERSITAS-GYŐR Alapítvány Kuratóriuma

Nem találhatóak hírek!

Galéria

Eseménynaptár

Neptun leállás 2019. február 18. - 2019. február 19.
Hallgatói klubkoncert 2019. február 20. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. február 22. 13:30 - 2019. február 23. 18:30
MÉK Szalagavató 2019. február 23. 16:00 - 23:00
Winter Seminar 2019 2019. február 25. - 2019. március 1.
Szenátusi Ülés 2019. február 25. 14:00 - 17:00